top of page

Magnetveld infrarood therapie

f9497e_168f759dfb324c8b97aeddaaf5aa9010_mv2_d_2160_1715_s_2_edited.jpg

Magneetveld infrarood therapie

Magneetveld heb je in vele vormen en

wordt al lang gebruikt in de medische wereld.

WAT IS EEN LAAGFREQUENT MAGNEETVELD?

Dit apparaat  wordt ingezet voor heel veel klachten waaronder afslanken Stress release wondheling spierpijn afslanken  cellulitis  weerstand anti Aging neuralgische pijnen.

Soms willen mensen eerst deze oplossing dan therapie fysio of diepte coaching en dat mag want het helpt echt!

 

waarom kan het zoveel klachten behandelen?

Lees onder aan de tekst waarom het zo breed kan zijn  

 

 

magneetveld-infrarood

 30 min € 64.50

jouw verzekering dekt vaak een dagvergoeding 

 

 


Een laagfrequent magneetveld heeft een positieve uitwerking op alle bio-systemen.
Hoe werkt dit dan?

Door het gebruik van magneetveld worden afvalstoffen in het lichaam in ion vorm
los getrild en waar mogelijk afgevoerd via de bloedbanen, lymfe en urinewegen.
Daarvoor eerst wat uitleg over de werking en functies van cellen, meridianen,
bloedbanen en lymfebanen.


Elk lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Deze cellen vormen weefsels zoals o.a.
zenuw-, spier-, orgaan en klierweefsel. Door een spannings- of potentiaalverschil
tussen cel en celmembraan kan de natrium-kaliumpomp (zie verderop voor uitleg*)
werken.


Een aandoening, zowel acuut als chronisch, kan de oorzaak zijn dat de natriumkaliumpomp
van een aantal cellen niet goed functioneert. De energiehuishouding van
de cellen raakt daardoor verstoord.
Het lichaam heeft veel energiebanen, de zgn meridianen waardoor vitale energie
stroomt. Deze energiebanen kunnen door o.a. littekens, toxische stoffen etc. verstoord
raken. Door ongevallen of bijvoorbeeld operaties kunnen het lymfestelsel (ons
drainagesysteem) en de bloedvaten beschadigd of verstoord zijn, zodat ook deze niet
meer goed functioneren.


WERKING LAAGFREQUENT MAGNEETVELD OP LEVEND ORGANISME.
Het menselijk lichaam is zeer beïnvloedbaar door interne en externe zaken, zoals
stress, medicijngebruik, verkeerde voeding, verdriet, het niet accepteren van jezelf
enz.....


Al deze oorzaken hebben invloed op de energiehuishouding van het lichaam en
verstoren de stofwisseling, men raakt uit balans.
U kunt er vanuit gaan dat bijna ieder mens toxisch belast is, juist door onze vaak
verkeerde voeding, stress en medicijn gebruik. Daar zal je aan moeten werken om
weer optimaal te kunnen functioneren.

 

Magneetveldtherapie speelt daarbij een grote
rol. Door het gebruik van magneetveld worden afvalstoffen in het lichaam in ion vorm
los getrild en waar mogelijk afgevoerd via de bloedbanen, lymfe en urinewegen.
Doordat de Noordpool positief geladen deeltjes aantrekt en negatief geladen deeltjes
afstoot en de Zuidpool het omgekeerde doet, is het mogelijk invloed uit te oefenen op
de natrium-kaliumpomp van de cellen (het inductie-effect).


Wetenschappelijk is bekend, dat de kern van een atoom (het proton) positief is
geladen en het elektron een negatieve lading heeft. We weten ook dat het atoom door
energiezwakte elektronen verliest, waardoor het atoom niet volwaardig meer kan
functioneren. De natrium-kaliumpomp functioneert dan niet volledig.
Dit heeft tot gevolg of probleem dat er te weinig zuurstof binnen de cel komt, wat weer
betekent dat er te weinig energie vrij gemaakt wordt voor de natrium-kaliumpomp.
Door de frequentie van het magneetveld en de natrium-kaliumpomp zoveel mogelijk
hetzelfde te maken, zal de natrium-kaliumpomp van niet goed functionerende cellen in
zijn oorspronkelijke frequenties komen, waardoor bouwstoffen makkelijker in de cel
komen en afvalstoffen makkelijker er uit gaan.
Het gevolg is regeneratie (herstel) van de cel en een betere celdeling.
Herstel dus van de weefsels, mits .. de bewuste bouwstoffen aanwezig zijn !!


DOORBLOEDING
Zoals bekend is een goede doorbloeding een vereiste voor elk gezond lichaam.
Laagfrequent magneetveld optimaliseert de doorbloeding. Het bloed stroomt namelijk
turbulent door de bloedvaten en bevat o.a. veel elektrisch geladen deeltjes. Tijdens
een laagfrequent magneetveldbehandeling worden de positief geladen deeltjes
gescheiden van de negatief geladen deeltjes, waardoor een gelijkmatige bloedstroom
ontstaat.

 

Dit heeft als gevolg dat er minder wrijving langs de bloedvatwand is, zodat er
een betere doorbloeding kan ontstaan.
Bloed is een elektrisch geladen massa, echter de elektrische componenten van dit
bloed zijn niet gelijkelijk verdeeld over het bloedvat. Daardoor is er veel turbulentie en
stroomt het bloed in het midden het snelst en aan de zijkanten het langzaamst. Hierdoor
worden de kleinere capillairen van minder zuurstofrijk bloed voorzien. Wanneer
we nu een laag-frequent pulserend (=aan\uit) magneetveld met + - + - + - + door het
bloed sturen verkrijgen we een gelijkmatige verdeling van deze elektrische
componenten binnen dat bloedvat, vermindert de turbulentie en verkrijgen wij een
bloedstroom die een evenwichtige bloedstroom geeft binnen dat vat.

 


Deze laminaire (parallel langs elkaar bewegende) bloedstroom heeft tot gevolg dat de
kleine bloedvaten van meer zuurstofrijk bloed worden voorzien. Een betere
doorbloeding betekent een snellere en betere aanvoer van de noodzakelijke voedingen
reparatiestoffen, terwijl afvalstoffen vlugger afgevoerd worden.
Vooral bij weefsel waarin weinig bloedvaten zitten, zoals kraakbeen, bindweefsel of
tussenwervelschijven, is een optimaal functionerend vatenstelsel van groot belang.


ENERGIEBANEN
Een vaak verwaarloosd en/of niet begrepen onderdeel van een niet goed functionerend
lichaam is dat o.a. door beschadigingen, toxische vervuiling, stress etc. de
energiebanen verstoord raken. Deze energiebanen (meridianen) zorgen o.a. voor de
organen voor vitale energiestromen.
Als deze energiebanen verstoord blijven, zal dit op langere termijn chronische
aandoeningen veroorzaken. Het is van groot belang dat ook deze energiebanen
hersteld worden. Magneetveldtherapie werkt bevorderend op het herstel van deze
energiebanen.


SPIERVERHARDINGEN

 


Verdere positieve effecten van laagfrequent magneetveldtherapie zijn een regulatie
van de kalkhuishouding zodat spierverhardingen verdwijnen en chronische botbreuken
herstellen; het tot rust brengen van het vegetatief systeem en het optimaliseren en
reguleren van de klierfunctie waaronder de hormoonhuishouding en het optimaal
draineren van het lichaam.
TCC BALANCER


Magneetveld heb je in vele vormen en

wordt al lang gebruikt in de medische wereld.
De keuze gaat daarbij tussen hoog-, midden- en laagfrequent magneetvelden.
De TCC Balancer in mijn praktijk is een uiterst modern apparaat met laagfrequent
magneetveld met een zeer verfijnde afstelling.
Het magneetveld werkt op het membraanpotentiaal van de cel, daardoor is het
absoluut niet schadelijk en kan je niet overdoseren. De kern van de cel neemt de
nodige energie bouw- en voedingsstoffen op en voert in de tegenovergestelde richting
de afvalstoffen af. In ons lichaam reageren veel zaken op magneetveld en om dat
duidelijk te krijgen moet je op de hoogte zijn van de trillingsgetallen respectievelijk
GAUSS OF HERZ.
bijvoorbeeld:
spierweefsel 40 gauss - 5 herz
zacht zenuwweefsel(hersenen) 5 gauss - 2 herz
zenuwcellen (doorbloeding) 60 gauss - 12 herz
kraakbeen / calcificaten 80 gauss - 25 herz
botweefsel 100 gauss - 50 herz
ziek botweefsel kan mogelijk oplopen tot 175 herz
*) Natrium-kaliumpomp
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:
De natrium-kaliumpomp of Na+
-K
+
-ATPase is een enzym dat zich in het
celmembraan van dierlijke cellen bevindt en door middel van actief transport
natrium-ionen de cel uit pompt, en kalium-ionen de cel in. Dit kost energie onder de
vorm van ATP, omdat beide ionen tegen hun elektrochemische gradiënt in worden
gepompt. De natrium-kaliumpomp zorgt ervoor dat de natriumconcentratie in de cel
lager is dan erbuiten, en de kaliumconcentratie juist hoger. Dankzij deze
concentratieverschillen
· is er in de rusttoestand een verschil in elektrische potentiaal aanwezig tussen
de binnenkant en de buitenkant van de cel (de rustpotentiaal) en
· kunnen natriumkanalen en kaliumkanalen vervolgens een actiepotentiaal
genereren om signalen door te geven (in neuronen) of om de cel aan het
werk te zetten (in spiercellen en klieren).
De natrium-kaliumpomp wisselt in elke stap drie natriumionen uit tegen twee
kaliumionen, zodat per saldo één elementaire lading de cel verlaat. De pomp draagt
daardoor ook bij aan de elektrische stroom door het membraan.
Achtergrond:
HISTORIE LAAGFREQUENT MAGNEETVELD THERAPIE
Door de eeuwen heen hebben velen zich beziggehouden met de heilzame werking
van magneetvelden.
In de oude Egyptische geschriften en bij de Grieken, Romeinen en Arabieren, zijn
recepten gevonden waarin sprake is van heilzaam erts met ijzergehalte van 72%.
In de 16de eeuw was het de bekende arts Paracelsus, die er o.a. geelzucht,
vrouwenziekten, krampen en bloedingen mee behandelde.
Hij wees op het belang van de buik (de noordpool) en de rug (de zuidpool) van de
magneet.
In het Frankrijk van de 18de eeuw vond men al baat bij magneetvelden ter behandeling
van het zenuwstelsel.
Natuurlijk waren er ook sceptici door de eeuwen heen, want men begreep de werking
van magneetvelden niet.
Vanaf 1975 hield de Duitse bioloog Dr.Ulrich Warnke van de Universiteit in
Saarbrucken, zich volop bezig met magneetvelden.
De lezing die hij in 1980 hield op een congres in Rome heette: "Infrarood licht en
partiële zuurstofdruk in het menselijk huidweefsel als indicator voor de therapeutische
werking van extreem laagfrequent pulserende magneetvelden."
Je kunt Warnke de geestelijke vader van de magneetvelden noemen.
Hij heeft het idee ontwikkeld dat menselijk weefsel bestaat uit cellen.
Deze cellen worden gevormd door atomen.
Elk atoom bevat een proton en een elektron, een plus en een minpool.
Een atoom kan door degeneratie energie verliezen; het functioneert niet meer
volwaardig en daardoor ontstaat een probleem.
De membraanpomp van de cel die de afvalstoffen naar buiten brengt en zowel
zuurstof als voedingsstoffen naar binnen haalt, gaat trager werken.
Warnke verbond dat verschijnsel met het principe van de staafmagneet: als je die
breekt, krijg je steeds een plus- en minpool.
Hij bewees dat men met bepaalde frequenties en krachten een biologisch effect kon
verkri

IMG_20190529_153427_edited.jpg
17907083828015863.jpg
bottom of page