top of page

INTEGRA®

NEI / Nlp

Voor wie?
Iedereen wordt soms geconfronteerd met intense, lastige, angstige of
pijnlijke vraagstukken en steeds terugkerende thema’s. Dit is volstrekt normaal, maar wat nu als het een last wordt en het echt een probleem gaat worden en het je gaat hinderen?
Dan kan professionele hulp een uitkomst zijn.

De aanleiding voor psychische of lichamelijke klachten kunnen heel divers zijn: traumatische gebeurtenissen (PTSS), stress, verslavingen, lichamelijke onbalans, verstoringen in relaties, verlies van werk, burn out, etc. Hoe de therapie gaat is afhankelijk van jouw hulpvraag, je persoonlijkheid en jouw situatie. Samen kijken we hier naar en kiezen de meest passende therapievorm.
Therapie brengt beweging en vooruitgang, jouw actieve inzet is daarin van belang
.

 • EMDR

 • EMO pincode: een praktische techniek om zelfstandig, ter plekke, met jouw issues om te gaan

 • Gesprekstechnieken, lichaamsgerichte oefeningen en NLP

 • Inzicht en het aanleren van tools om zelfstandig met je uitdagingen aan de slag te kunnen

Het resultaat is meer plezier in privé- en werksituaties, meer energie en het verminderen of verdwijnen van klachten.

Heres Consultancy uit Zeist begeleidt sinds 1996 volwassen en kinderen naar betere vitaliteit, welbevinden en geestelijke rust met diverse therapieën en coaching. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, arbodiensten, maatschappelijke organisaties en particulieren. Ons werkgebied is regio Midden-Nederland, maar onze cliënten komen ook van daarbuiten.

Uitleg NEi Integra:

De afkorting INTEGRA staat voor ‘Integratie Natuurlijke Therapieën & Energetische Geo Reflex Analyse’. De Nederlandse arts Roy Martina heeft na jarenlange studie de beste onderdelen uit vele natuurgeneeswijzen gecombineerd. Hierdoor ontstond een nieuwe methode voor diagnose en behandeling, INTEGRA genaamd. Met de INTEGRA-methode is de arts in staat sneller en beter resultaat te bereiken bij de behandeling van medische klachten doordat een therapie wordt gebruikt die het best is afgestemd op de patiënt en de klachten. INTEGRA werkt vanuit de bewustwording van de oorzaak van de ziekte. Een INTEGRA-behandeling bestaat uit drie stappen:

Eerst worden in de diagnosefase de klachten zorgvuldig afgebakend en onderzocht welke problemen er aan ten grondslag kunnen liggen.

In de tweede stap wordt de meest effectieve therapie bepaald.

Uiteindelijk vangt de behandelfase aan. Hierbij worden onder andere complex homeopathische middelen, vitamines/mineralen, soft lasertherapie en NEI toegepast. De behandelfase wordt ondersteund door de zogenaamde Multiple Index Score (MIS).  Deze score meet in hoeverre er wat “mis” is en stelt de therapeut en de patiënt in staat vast te stellen of er vooruitgang is en of de behandeling moet worden aangepast.

 

NEURO-EMOTIONELE (NEI®) INTEGRATIE®

NEI is een van de therapieën die gebruikt wordt binnen de INTEGRA-methode. De arts richt zich met NEI op emotionele en lichamelijke blokkades bij de patiënt. Met NEI wordt de bron van die blokkades opgespoord. Belangrijk daarbij zijn de zogenaamde PEG’s, ook wel aangeduid als ’emotionele virussen’. PEG, het Psycho Energetische Geheugen, is een geest/lichaamspatroon waarbij een trauma, een negatieve ervaring, opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Bijna elk mens heeft PEG’s. Om negatieve ervaringen/emoties normaal te kunnen verwerken moeten ze door zowel de rechter als door de linker hersenhelft worden geregistreerd en verwerkt. Blokkerende emoties, die lichamelijke klachten kunnen gaan veroorzaken, kunnen het best verwerkt worden als de linker en de rechter hersenhelft voldoende met elkaar in evenwicht zijn.

 

De arts gebruikt de NEI-therapie om een dergelijke evenwichtige werking van hersenhelften bij de patiënt te bereiken. Hierdoor is de patiënt in staat belastende emoties vrij te laten komen en vooral los te laten.

 

Een NEI-behandeling duurt 15 tot 30 minuten. NEI geeft bij de patiënt vaak het gevoel van opluchting en energie.

 

Over NEI

Van klacht naar kracht met NEI

 

Met Neuro Emotionele Integratie, in het kort NEI, vind je de oorsprong van de disbalans die tot je klachten heeft geleid. Je gaat naar de oorzaak van je klachten en herstelt de balans. Oude patronen laat je los, waardoor symptomen zoals fysieke, emotionele, mentale en energetische klachten verdwijnen. Lange praatsessies zijn niet nodig. Ook herbeleving van trauma’s hoeft niet. De kracht van NEI is dan ook dat je snel tot de kern van het probleem komt. NEI is een door zorgverzekeraars erkende werkwijze.

Wat is NEI?

NEI is een afkorting voor Neuro Emotionele Integratie. Het is een methode om emotionele problemen, lichamelijke klachten, onverwerkte incidenten en trauma’s op een vriendelijke manier definitief op te lossen. NEI is een samengestelde methode van het beste uit de Oosterse en Westerse geneeswijzen en is gebaseerd op principes uit onder andere psychotherapie, acupunctuur, neurowetenschappen, bio-kinesiologie, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Integra en Touch For Health. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van affirmaties, visualisaties en ademhaling.

 

Ook ondersteunende middelen vanuit de homeopathie en fytotherapie worden toegepast.

NEI is begin jaren tachtig door de Amerikaanse chiropractor Scott Walker ontwikkeld. NEI is doorontwikkeld door de arts Roy Martina. De eerste opleiding Neuro Emotionele Integratie werd in 1995 in Nederland gegeven door Roy Martina. Inmiddels zijn er al veel NEI coaches en NEI therapeuten actief aan het werk. Er zijn verschillende Hbo-opleidingen in Nederland waar je de opleiding tot NEI therapeut kunt volgen.

 

NEI bestaat in zijn huidige vorm ruim 20 jaar in Nederland.

Hoe werkt NEI?

NEI richt zich op de oorzaak en motivatie van problemen en het loslaten van blokkades en belemmerende factoren. Het gaat dus niet om het behandelen en onderdrukken van symptomen. De NEI therapevoorbij de klacht en gaat op zoek naar de oorsprong ervan. NEI gaat ervan uit dat vrijwel elke ziekte, pijn of klacht een emotionele oorsprong heeft. Dit wordt via het onderbewustzijn opgespoord. Onbewuste delen worden bewust gemaakt. Veel van je ervaringen ben je vergeten of heb je weggestopt. Je bent je er niet van bewust. Deze onbewuste delen worden wel in je lichaam opgeslagen.

 

 

Ons onderbewustzijn fungeert als het ware zoals de harde schijf van je computer. Alle antwoorden en informatie zijn voorhanden. Op deze manier kunnen onbewuste delen invloed uitoefenen op de cellen en het cel geheugen zo voor lichamelijke, mentale, psychische of energetische klachten zorgen.

Door middel van vragen stellen aan dit onderbewuste geheugen wordt duidelijk wat er is gebeurd in het verleden, waardoor je nu in het heden ergens last van hebt. NEI helpt je deze emotionele blokkades op te ruimen. Hierdoor maak je de weg vrij voor genezing en ontwikkeling. Dit doe je door een techniek waarbij de linker en de rechter met elkaar communiceren. Dit activeert het zelf herstellend vermogen van het lichaam en maakt verandering mogelijk. Er zijn geen lange praatsessies nodig, ook is het niet nodig oud zeer opnieuw te beleven.

Daarom ervaren mensen NEI als Verschillende manieren van testen.

Een NEI therapeut kan op verschillende manieren informatie uit het onderbewustzijn halen. Er kan gewerkt worden met een biosensor, de O-ringtest of een andere spiertest. De manier van communiceren met het onderbewustzijn kun je vergelijken met een leugendetector-test. Als je iets zegt dat voor jou niet waar is, waar jij niet congruent mee bent, dan ontstaat er een kort moment van stress in je lichaam dat meetbaar is. De verschillende manieren van testen maken dit zichtbaar.

De biosensor is een bio-energetisch testapparaat en komt voort uit de wichelroede en de pendel.

 

Het is een uiterst gevoelig en nauwkeurig meetinstrument. Bij het testen van een cliënt, worden energetische trillingen en functies waargenomen en vertaald naar ‘zwak’ of ‘sterk’, als het ware een ‘ja’ of ‘nee’.

De O-ring spiertest komt uit de toegepaste kinesiologie.

De naam verwijst naar dr. Omura, de persoon die voor het eerst met deze spiertest ging werken en deze wereldkundig heeft gemaakt. Door vragen te stellen aan het onderbewustzijn van de cliënt en zijn/haar spierkracht te testen weet de NEI therapeut precies of het lichaam het met de vraag eens is of niet.

 

Er zijn ook andere manieren van spiertesten, bijvoorbeeld door een arm in een bepaalde positie te houden (de spier wordt geactiveerd) en met lichte druk te testen of de spier sterk blijft of verzwakt.

 

 

 

 

 

 

Voordelen van NEI

 • NEI werkt snel en effectief.

 • NEI is een zachte methode; er wordt niet eindeloos gepraat over de problemen en ze hoeven niet opnieuw te worden beleefd

 • NEI geeft waardevolle inzichten

 • Met NEI kom je snel tot de kern

 • NEI activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam

Verschillende manieren van testen

Een NEI therapeut kan op verschillende manieren informatie uit het onderbewustzijn halen. Er kan gewerkt worden met een biosensor, de O-ringtest of een andere spiertest.

De manier van communiceren met het onderbewustzijn kun je vergelijken met een leugendetector-test. Als je iets zegt dat voor jou niet waar is, waar jij niet congruent mee bent, dan ontstaat er een kort moment van stress in je lichaam dat meetbaar is. De verschillende manieren van testen maken dit zichtbaar.

De biosensor is een bio-energetisch testapparaat en komt voort uit de wichelroede en de pendel.

 

Het is een uiterst gevoelig en nauwkeurig meetinstrument. Bij het testen van een cliënt, worden energetische trillingen en functies waargenomen en vertaald naar ‘zwak’ of ‘sterk’, als het ware een ‘ja’ of ‘nee’.

De O-ring spiertest komt uit de toegepaste kinesiologie.

 

 

De naam verwijst naar dr. Omura, de persoon die voor het eerst met deze spiertest ging werken en deze wereldkundig heeft gemaakt. Door vragen te stellen aan het onderbewustzijn van de cliënt en zijn/haar spierkracht te testen weet de NEI therapeut precies of het lichaam het met de vraag eens is of niet. Er zijn ook andere manieren van spiertesten, bijvoorbeeld door een arm in een bepaalde positie te houden (de spier wordt geactiveerd) en met lichte druk te testen of de spier sterk blijft of verzwakt.

 

 

Nei werkt snel en effectief.

Een aantal  sessies kunnen al effectief zijn om de een blokkade op te ruimen en daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Nei is een zachte methode er hoeft niet eindeloos gepraat te worden en je hoeft ook niet meer jouw problemen op nieuw te herbeleven.

NEI geeft je waardevolle inzichten.

 

Met Nei kom je snel tot de kern.

Met Nei wakker je jouw zelf herstellend vermogen aan van jouw lichaam

Nei is er voor iedereen in elke levensfase van jong naar oud

Nei kan prima samengaan met andere therapie vormen.

Doordat er met het onderbewustzijn word gecommuniceerd kan het ook heel goed voor dieren

Worden toegepast.

 

 

Nei kan toegepast worden bij vele klachten .

 

Lichamelijke klachten Allergie stress overgewicht concentratie klachten

Emotionele problemen zoals niet lekker in je vel relatie problemen communicatie problemen

Gedragsproblemen ADD ADHD Autisme met of zonder etiket

Persoonlijke ontwikkeling je wil een andere weg inslaan check waar sta in nu

Leerstoornissen dyslexie dyscalculie

Zwangerschap kinderwens

Verslavingen gamen sociale media gokken alcohol seks relaties

Ernstige ziekten kanker dementie

 

Vind de oorzaak van jouw klacht en ga van klacht naar Innerpeace en power met Nei  NAC

 

o ring test.jpg
o ring test.jpg
Afbeelding3.jpg

Nac /NLP

NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en  is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

 

 •  (kanker MS, dementie, etc.)

Vind de achterliggende oorzaak van je klachten en je gaat van klacht naar kracht met NEI.

 

Voordelen van NE

Zwangerschap kinderwensI

 • NEI werkt snel en effectief; 1 tot 3 sessies kunnen al voldoende zijn om een blokkade op te ruimen en daarmee de klachten te laten verminderen of verdwijnen

 • NEI is een zachte methode; er wordt niet eindeloos gepraat over de problemen en ze hoeven niet opnieuw te worden beleefd

bottom of page