top of page

Tarieven Privacy info

 • Per 1 Juni hanteren wij een Zomerkorting 

 • Een intake bedraagt particulier € 165- in plaats van(€ 254-)

 •  uurtarief€ 82,50 normaal ( € 127,50,- per uur.)

 • Het advies is om de eerst keer 3 uur af te nemen

 • zomerkorting € 247,50 normaal  € 382.50

 •  

 •  Coaching Zakelijke inclusief  €154,28, per uur incl. 21 % Btw

 • Skypeconsult van 30 minuten wordt ingekocht per 30 min;

 • voor de particulier gelden de volgende tarieven per 1 juni zomerkorting €82,50 per uur

 • (normaal 127,50)

       consult op afstand 

 • Natuurgeneeswijze of magneetveld consult van 30 minuten € zomerkorting 45,-

 • Skypeconsult of  consult op afstand van 30 minuten wordt ingekocht per 30 min;

 • zomerkorting 

 • kosten bedragen op  €1.50- per minuut plus voorbereidingstijd € 45,-.

 • Emailconsult 30 minuten vanaf € 45,=.

 • Tien ritten kaarten: informeer bij ons secretariaat.

 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

De consulten worden vergoed door de meeste verzekeraars. Het is tevens mogelijk om in sommige gevallen via de collectieve verzekering een Reïntegratie-Traject deels te bekostigen.

Ben je landurig ziek of heb je speciale begeleiding nodig dan ben je op het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat je de juiste therapeutische steun krijgt waar nodig. Dat kan zijn persoonlijke coaching een PGB of een reintegratie-traject via de werkgever of begeleid wonen.

Wilt u meer weten, kijkt u dan even onder coaching, aangaande methodiek en vergoeding door de verzekeraar via natuurgeneeswijze of LVNG.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY EN UW ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

 • De kosten van het consult

tarieven
bottom of page